Marketing bezposredni

Marketing bezpośredni - SMB wdraża nowe normy dla branży Call Center

Telemarketing - wkrórce powstaną nowe normy opracowane przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

Skontaktuj się z naszym ekspertem
marketing
19/05/2011 15:06

Gabriela Bartuszek
tel. +48 501 048 295
tel. +48 22 371 70 35

biuro@marketing-bezposredni.pl

 
Marketing bezpośredni - SMB wdraża nowe normy dla branży Call Center
bbronowicz
21/12/2009 17:24

Już wkrótce rynek usług telemarketingowych w Polsce może się zmienić nie do poznania, a szereg obowiązujących obecnie technik, czy procedur funkcjonowania w tej branży może przejść do przeszłości

W ostatnim czasie w Polsce wyraźnie dynamizuje się rozwój różnych technik sprzedażowych opartych o marketing bezpośredni. Specjaliści tej branży skupieni wokół Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, opracowują wciąż to nowe standardy dla podniesienia jakości i wydajności działań marketingowych, mając na celu jednoczesne spotęgowanie ich dochodowości. 

W chwili obecnej wyspecjalizowana Grupa Telemarketingowa współpracująca z  FEDMA, (Europejskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego) skupiająca wiodące na polskim rynku call centers, dzięki wieloletnim doświadczeniom branżowym, pracuje nad stworzeniem dokumentacji standaryzującej zasady rekrutacji i szkolenia zawodowego w branży call center. Prace te w przyszłości będą miały istotny wpływ na podniesienie jakości usług telemarketingowych, co w konsekwencji przyniesie liczne korzyści po stronie usługodawców i usługobiorców tej branży. 

W efekcie działań SMB, telemarketing w Polsce zyska dokumentację zawierająca zespół zasad, których spełnienie przez dane call center stanie się równoznaczne z przejściem przez nie procesu certyfikacyjnego. 

Jesteśmy przekonani, że określenie i wprowadzenie w życie nowych zasad wpłynie znacznie na polepszenie jakości usług telemarketingowych w Polsce, stanowiących tak istotną część ogółu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.  

Panel