Konsumenckie bazy danych
marketing
10/08/2010 18:55

Baza danych - Konkursowa 1

Baza osób biorących udział w zabawie internetowej. Każdy uczestnik rejestruje się podając dane: imię, nazwisko, nick, adres, telefon tacjonarny / komórkowy, datę urodzenia, e-mail. Opcjonalnie może zaznaczyć jakie są jego zainteresowania i może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert reklamowych, z dziedzin, które odpowiadają jego zainteresowaniom. Oferty reklamowe są wysyłane drogą mailową lub pocztową maksymalnie cztery razy w miesiącu.

Baza danych - Konkursowa 3

Baza danych osób, które wzięły udział w konkursach i ankietach on-line, profilowanych pod kątem różnych zainteresowań. Osoby z bazy są pełnoletnie - w wieku pomiędzy 20 a 70 lat. Istnieje możliwość pozyskiwania danych i leadów na zlecenie.

Baza danych - Mam i dzieci 2

Baza matek, które po urodzeniu dziecka wypełniają ankietę. Baza jest tworzona od 1997 r. Rekord jest gotowy do użyczenia maks. 8 tygodni po uzyskaniu danych. Przyrost bazy miesięcznie wynosi ok. 22 000 rekordów.

Baza danych - Mam i dzieci 3

Baza zawierająca adresy młodych matek, które po urodzeniu dziecka otrzymały paczkę, uzupełniły kartę zgłoszeniową i wyraziły chęć otrzymania na adres domowy próbek i informacji o produktach. Baza tworzona jest od 1992 roku.

Baza danych - Osoby dbające o zdrowie 1

Baza klientów indywidualnych zainteresowanych pokazami sprzedażowymi. Uczestnicy wzięli udział w pokazie produktów zdrowotnych. Baza powstała w 2008 roku. Ponad 40% grupy docelowej stanowią aktywne osoby w wieku 40-70 lat. Są zainteresowane m.in. ofertami dotyczącymi domu i zdrowia, ofertami biur podróży oraz branży ubezpieczeniowo – finansowej. Średni przyrost bazy o ok. 5 tys. rekordów miesięcznie.

Baza danych - Osoby dbające o zdrowie 2

Baza adresowa członków programu lojalnościowego sieci aptek, którzy regularnie dokonują zakupu leków, suplementów diet oraz kosmetyków. Baza tworzona jest od lutego 2009 roku. Rekordy pochodzą głównie z obszaru województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Potencjał bazy stale rośnie.

Baza danych - Osoby dbające o zdrowie 3

Baza adresowa klientów (kobiety 84%) kupujących wysyłkowo produkty odchudzające oraz suplementy diety. Produkty zamawiane są drogą telefoniczną i pocztową. Pierwszy raz baza została udostępniona w drugiej połowie 2009 roku.

Baza danych - Osoby prywatne 2

Baza osób prywatnych tworzona od 2005 roku.
Możliwe kanały dotarcia na bazie - direct mail, telemarketing, emailing, mobile marketing.

Baza danych - Osoby prywatne 3

Baza osób prywatnych mieszkających na terenie całej Polski. Większość stanowią osoby pochodzące
z dużych miast. Rekordy były zbierane w 2004 roku przez konsultantów w terenie. Ankieterzy podczas osobistej
rozmowy z respondentem wypełniali kwestionariusz.

Panel